Amatör Balıkçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Amatör Balıkçılık Belgesi Nasıl Alınır?

13356
0
PAYLAŞ

Amatör balıkçılık bir çoğumuzun vazgeçilmez tutkusudur. Boş vakitlerimizi nasıl değerlendirdiğimiz sorusuna genellikle balık tutarak cevabını yapıştırırız. Acaba gerçekten biz amatör balıkçı mıyız? Bunu ifade etmenin bir çok yolu vardır. Bize sorulduğunda ispat için hemen yakalamış olduğumuz balıkların ve yaptığımız avların fotoğraflarına sarılırız. Belkide ne kadar iyi bir balıkçı olduğumuzu göstermek için yaptığımız avların hikayelerini anlatırız.

Ben bunu yapmak için cebimde bulunan ve benim amatör balıkçı olduğumun resmi ispatı olan ”Amatör Balıkçılık Belgesi‘ni” gösteriyorum. Hani duyar gibiyim belge almakla balıkçı olunuyor mu? sorularını… Bu soruya cevabım elbetteki hayır olacağından şüpheniz olmasın. Peki nedir bu amatör balıkçılık belgesi? Nasıl ve nereden alınır? Kısaca bilgilendirelim.

Bu konuda açıklamalara geçmeden önce belgenin alınmasa da olabileceğine dair geniş bir kanı hakim. Ben uzun yıllardır balıkçılık yapmama rağmen henüz bir defa bu belgenin sorulduğuna şahit oldum. Alıp almamak konusunda karar sizin.

Bilindiği üzere amatör balıkçılığı düzenleyen sirküler vardır. Balık avlama konusunda bu sirkülere göre hareket etmek hem yasal olarak bizi sıkıntılardan kurtarır hem de bilinçli bir birey olarak sürdürülebilir bir balıkçılığa hizmet etmiş oluruz.

Helen yürürlükte olan;

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (Güncel Tebliğ No: 2016/36) ikinci bölümde amatör balıkçılığın esasları ve temin edilmesi gereken belge ve evraklar açıklanmıştır. 

Amatör Balıkçılık Belgesi’nin dışında yabancılar için alınacak belgelerde burada açıklanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

Ek:1

(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Ek-2

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile iç sularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden, ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

Ek- 3 Avlanma Fişi

b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.

 

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

Ek-4 Turizm İzin Belgesi

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Gelelim asıl bizi ilgilendiren Amatör Balıkçılık Belgesi’nin nasıl alınacağına: Yapmanız gereken aşağıda yer alan belgelerle, en yakın İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne uğrayıp belgenizi almak.

Amatör balıkçılık belgesi için istenen evraklar:

  • İkametgah (Bazı bölgelerde istenmiyor)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Belirlenen ücret

Amatör Balıkçılık Belgesi almak belki zorunlu olmayabilir ama bu belge sizin amatör balıkçılığı ne kadar önemsediğinizi ve bu işi sahiplenmenizi göstereceğinden bulundurmakta fayda var.

Sirkülere uyarak daha sağlıklı amatör balıkçılık ortamları yaratmak elimizde.

Kaynak:4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (13 Ağustos 2016). Resmî  Gazete. 29800 sayılı

BİR CEVAP BIRAK