Antalya’da Balık Avı Yasağı Sona Erdi

Antalya’da Balık Avı Yasağı Sona Erdi

1409
0
PAYLAŞ

Antalya’lı amatör balıkçıların büyük bir heyecanla beklediği haber nihayet geldi.1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle kıyıdan balık avı yasağı belirli kurallar dahilinde kaldırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/41 Kararı – Coronavirüs (Covid-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler başlıklı 31/05/2020 tarih ve 2020/41 sayılı karar gereği bazı yasaklarla birlikte amatör balıkçılığa dair yasaklar da kalktı.

Karar gereği amatör balıkçılık bazı kurallar dikkate alınmak kaydıyla Pazartesi itibariyle yapılabilecek.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için ilgili kararın Amatör balıkçıları ilgilendiren 3.5. ve 10. maddeleri aşağıda yer almakta olup dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

”3. Kısıtlamalara konu halka açık alanlar olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlerin (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yapılabileceğine,

5. İlimiz dahilinde yapılacak balık tutma faaliyetleri sırasında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, Su Ürünleri Yönetmeliğine ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayınlanan/yayınlanacak Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğlere titizlikle uyulmasına,
Bu çerçevede,
   a) Kıyıdan amatör su ürünleri avcılığının;
     – Kişilerarası en az 5 metre sosyal mesafe bırakılması,
     – Bir kişinin en fazla 2 olta takımı bulundurması,
   b) Su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılığın;
     – Gerekli donanımların (maske, su altı tüfeği, dalış elbisesi, dalıcı takip şamandırası vb.) bulundurulması,
     – Dalış yapacak kişi haricinde sahilde/teknede 1 şahsın emniyet/refakat maksadıyla bulundurulması,
   c) Yapılacak dalış faaliyetine ait bilgilerin (dalıcı ve refakatçi T.C. kimlik numarası, mobil telefon numarası ile dalış yeri ve dalış başlama/bitiş zamanı) en yakın Sahil Güvenlik birimine ya da saguvant07@sg.gov.tr elektronik posta adresine en geç 1 gün önce mesai saatlerinde bildirilmesi,
   d) Dalışın refakatçi görüş mesafesinde icra edilmesi, 
kaydıyla, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve girişi kısıtlanan yerler haricinde olmak üzere yapılabileceğine,

10. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) 15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idari yaptırımların Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceğine,
   d) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler (18 yaşını doldurmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   e) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 31.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”
Kararda öne çıkan iki madde bir kişide en fazla iki olta bulundurulması ve kişiler arası en az beş metre mesafe bulundurulmasıdır.
Kurallara uyalım ve kendimizi sıkıntıya sokacak bir durumla karşılaşmayalım.
Rast gele..
”Yararlanılan Kaynak: http://www.antalya.gov.tr/”

BİR CEVAP BIRAK