Balık Avı Yasağı Kalktı

Balık Avı Yasağı Kalktı

2291
0
PAYLAŞ
avyasagi
Nihayet Antalya’lı amatör balıkçıların sabırsızlıkla beklediği sevindirici haber bu gün geldi. 
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26.03.2020 tarihinde  olağanüstü gerçekleştirdiği görüşmede alınan yasak uygulaması bu gün itibariyle belirli bazı koşulları sağlamak şartıyla kaldırıldı.
Pandeminin henüz ortadan kalkmadığı düşünülürse alınan kararda yer alan maddelere uygun hareket etmenin önemi aşikardır.
Amatör balıkçılar denizine kavuştu ama alınan kararı dikkatlice okuyup uygulamak tekrar o eski balık yasağı olan günlere dönmemek için önem taşımaktadır.
Alınan karar şu şekildedir:
”Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ifadeli E.991432 sayılı yazısı çerçevesinde yukarıda zikredilen kararımızla durdurulmasına karar verilmiş olan İlimiz genelinde denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri ile ilgili olarak, salgın ile mücadelede gelinen aşama ve yukarıda zikredilen kurum temsilcilerinin istişareleri sonrasında Kurulumuza sunulan görüşler ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;
1. 14.05.2020 tarihinden itibaren;
   a) İlimiz genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması uygulamasının devamına, 
  b) Su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılığın yasak olduğuna, 
 c) Denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile;
      – Tam boyu 5 (beş) metre (dahil) ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 (iki) kişi,
      – Tam boyu 6 (altı) metre ile 10 (on) metre (dahil) arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 (üç) kişi,
      – Tam boyu 10 (on) metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 (beş) kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla yapılabileceğine,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince  392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli makamlara bildirilmesine, 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 14.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”
Özetle tekneler boylarına göre belirli sayıda kişi alacak, maske takılacak ve sosyal mesafe korunacak.
İç sularda ve kıyıda av yasağı devam edecek.
Zıpkın avcılığının yasağı devam edecek.
Diğer mevzuat kurallarına uyulacak.
Bu kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulaması yoluna gidilecek.
Kaynak:antalya.gov.tr

BİR CEVAP BIRAK