Deniz Balıkları

Deniz Balıkları

7776
0
PAYLAŞ
deniz balıkları

dlgr1Dülger

Vücudu yassı ve yüksek, ağız derinliği geniş, vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülü, genç bireylerin vücutları şeffaf, göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar uzanır. Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur. Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karında beyazdır, dibe yakın yerlerde bulunur. Büyüklüğü ortalama 25-30 cm dir, maksimum 50 cm olur. Ortalama ağrlığı 300-500 gram civarında dır.

lhs

Beyaz Lahos

Kum Lahosu, Lagos olarak da bilinir.Yaş ilerledikçe renk açılır ve sarımsı-gri bir renk alır,desenler kaybolur.Ortalama 3-4 kilodan 25 kiloya kadar sularımızda rastlanır. Ege ve Akdeniz’de bulunur. Ergin bireyler 20 metre ve daha derinlerde görülür. Besinlerini büyük oranda yengeç karides gibi kabuklular oluşturur. Bunların yanında balık ve yumuşakçaları da yerler. Suların ısınmaya başladığı bahar aylarında üremelerini sürdürürler.
Zıpkınla avlanması yasaktır. Ancak, diğer avlanma yöntemleri ile serbesttir.

Gerçekten türün devamlılığı söz konusu ise ya tüm avcılık yöntemleri ile avı yasaklanmalı ya da zıpkıncılara ayrım yapılmamalıdır.
kk

Kanatlı Kırlangıç

Boyları 50 cm’e ulaşabilen ve Kırlangıç’ın bir türü olan bu balıklar, güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz’de yaşar. Su yüzeyinden 1-1.5 m. yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m’lik uçuşlarla denizleri süsler. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak Mayıs – Temmuz arası ürer. 10-80 m. derinliklerde yumuşakçalar, kabuklular ve böceklerle beslenir.
eskn

Eşkina

Eşkina, yerli bir balık türüdür, göç etmez. Belirli bir bölgeyi sahiplenir ve yaşamı boyunca buradan ayrılmaz. Alnından çıkan 1-2 cm çapındaki taştan ötürü halk arasında taş balığı ve kaya levreği olarak da bilinir. Endüstriyel avcılığı yapılamadığı için balık lokantalarında levrekten sonra gelen balıktır. Avcılığı yıl boyunca devam eder. Şu gün yürürlülükte olan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ uyarınca Eşkina balığı “diğer türler” sınıfında belirtilmiş ve avının toplam limiti 5 kg olarak belirlenmiştir.
fngmrc

Fangri Mercan

Bir Mercan türüdür ve Trança ile büyük benzerlik gösterir. Ortalama 25-35, en çok 80 cm. boyda sıcak denizlerde, Güney Ege ve Akdeniz’de yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Üremesi bahardan Ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti lezzetli olanlardandır., ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

trncTrança

Mercan ailesinden ve Fangri ile aynı türdendir. Egenin ünlü balığıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20 – 25 m. derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başına yaşar. Boyu 30 – 50, en çok 75 cm. olur. Kış aylarında 150 m. derinlere iner. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. Ayrıca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Hermafrodit, hem erkek hem de dişi karakteri gösterir. Yaz aylarında üreme yapar. Eti beyaz ve lezzetlidir. Geçmişte aşırı avlanılması neslini çok azaltmıştır.

grdGrida

Fazla derinlere gitmeden 20-200 m. derinlikteki kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklu omurgasız ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-Haziran arasında üreme yapar. Akdeniz’in eti en lezzetli ve şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Orfoz, lahos balığının yakın bir akrabasıdır. Zıpkınla avcılığı yasaktır. Yaz aylarında yumurta dökerler.2-3 yaşlarında cinsel olgunluğa erişirlerken hermafroditlik özelliği de taşırlar.

atr

Gümüş

Sırtı yeşilimsi sarı, yan tarafı kül rengidir. Böğründe boydan boya ve 1-3 pul genişliğinde, çok parlak gümüş renkli bir çizgi bulunur. Plankton ve küçük balıklarla beslenir. Akdeniz’de ve Karadeniz yaşam alanlarıdır. Oldukça lezzetli bir balıktır.

krm mrc

Kırma Mercan

Mercan ailesindendir. 0 – 400 m., bazen da 700 m. derinliklere inebilmektedir. Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35 – 40 cm’ye ulaşabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’de bolca bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak Ağustos’a kadar üremeleri sürer. Etçil balık olan Mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla beslenir.

krg

KARAGÖZ 

Bütün denizlerimizde, çoğunlukla Marmara ve Ege’de ılıman suların kayalıklarında yaşayan, bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Sürüler halinde yaşar. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından Ağustosa kadar üreme yapar. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı Isparoz / İspari olarak tanınır. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

kefal

KEFAL 

Denizlerimizde yaygın bulunan bir Kefal türüdür. Ortalama 35 – 50, en çok 75 cm. boyda olabilir. Bütün Kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Bazen beslenmek için sürüler halinde acısulara, lagünlere, hatta nehirlerin içlerine girerler. Denizdibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarında üreyip 150.000 – 1.000.000 yumurta verir. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan ‘havyar’ yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir.

kolyoz (1)

KOLYOZ 

Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. Büyük Okyanus’ta sürüler halinde yaşar. Küçük balıklar, yavruları ve planktonlarla beslenir. 2 – 3 yaşında olgunlaşan dişileri Temmuz – Ağustos arası 300.000 – 400.000 yumurtasını denize bırakır. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze – kuru – tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.

kps

KUPEZ

Altınkuşak da denir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Akdeniz, Ege ve Marmara’da bulunur. Marmaradakilerin bir bölümü Karadenize çıkar ve döner. Yosunlar, balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Boyları 15 – 25, en çok 35 cm. olur. Üremelerini bahar sonunda yapar. Karagöz ve Çitari ile aynı türdendir. Eti lezzetlidir. Ancak bölgesel değerlenir.

ispari

İSPARİ

Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir Karagöz türüdür. 16 – 20 cm’e büyüyebilir. Deniz kurtları, karides, yosunlar ve balık yavrularıyla beslenir. Göçer balıklardandır. İlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Eti beyaz, yağlı ve lezzetlidir.

istavrit

İSTAVRİT

Denizlerimizde Sarıkanat İstavrit ve Karagöz İstavrit olarak iki türü yaşar. Boyları Karagöz’de 15 – 25 cm, en çok 30 cm, Sarıkanat’ta ise 30 – 50 cm. olur. Küçüklerine Kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, Çaça, Çamuka gibi küçük balıkların yavrularıyla beslenir. Mayıs – Ağustos arası sürüler halinde ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

isko

İSKORPİT 

Yaşamı aynı aileden olan Lipsosun aynıdır. Farkları İskorpitin Lipsosa göre daha küçük olması (ortalama 20 -30 cm.) ve renginin koyuluğudur. İskorpitin de dikenleri Lipsos gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır.

BİR CEVAP BIRAK